U ovom mesecu, na pčelinjaku se obavljaju uglavnom sledeći radovi:


-detaljan pregled svih pčelinjih društava radi utvrdjivanja njihovog stanja, na osnovu kojih bi se izvršile pripreme za prezimljavanje i za narednu sezonu, ako ovaj pregled nije izvršen krajem jula. Prilikom ovog detaljnijeg pregleda obraća se pažnja na : jačinu pčelinjeg društva, njihovo zdravstveno stanje, kvalitet matice, količinu i kvalitet rezervne hrane i kako je ona rasporedjena u košnici, kvalitet saća i potreba za njegovom zamenom Najkraće, ovom prilikom treba da se ustanovi u kakvom je stanju svako pčelinje društvo i šta treba preduzeti da ono uspešno prezimi. U centralnom delu plodišta trebaju biti ramovi sa saćem iz kojih je izvedeno najmanje tri generacije pčela zbog toga što matica u novoizgradjenom saću neće položiti dovoljan broj jaja, koliko ih je potrebno u ovom periodu, kako bi se izveo dovoljan broj pčela radilica koje će prezimiti. Ramove sa mladim saćem treba stav ... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Radovi na pcelinjaku po mesecima | procitan: 3281 | dodao: nasepcele | Date: 2015-07-23 | KOMENTARI (0)

Meč je gusta neprozirna masa bele do bledo žućkaste boje. Ima karakterističnu aromu i oštar kiseo ukus sa slatkim akcentom. Kompleksne je hemijske strukture koju proizvode mlade pčele negovateljice kao hranu za larve. Iako nije tako dobro poznata kao pčelinji polen, matična mleč je jednaka polenu po lekovitosti. Mlade pčele negovateljice prave matičnu mleč, to je sekret iz žlezda na vrhu njihovih glava. 2-3 dana matična mleč je jedina hrana koja se daje svim mladim larvama u procesu njihovog sazrevanja, dok je za maticu to hrana ceo životni period. Za 3 dana tokom kojih su larve pčela radilica hranjene matičnom mleči, one dosegnu maksimalno razviće; njhova težina se poveća oko 250 puta. Matica dosegne zrelost 5 dana pre pčela radilica; kada potpuno sazri, njena težina je duplo veća od težine pčela ... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Maticna mlec | procitan: 1203 | dodao: nasepcele | Date: 2015-03-19 | KOMENTARI (0)

Od svih proizvoda koji se dobijaju iz pčelinje košnice, sve do nedavno propolis je bio najmanje poznat i nedovoljno cenjen.

Propolis je pčelinji proizvod koji predstavlja mešavinu smolastih materija koje pčele sakupljaju sa lisnih pupoljaka drvenastih biljaka i prirodnog pčelinjeg voska. Tačnije, to je crvenkastožuta, lepljiva smola, prijatnog aromatičnog mirisa, koja u toplim rukama lako omekša Pčele ga sakupljaju u toku cele pašne godine a najviše pred nastupajuću jesen i zimu. Prikupljaju ga s raznog drveća, najčešće sa topole, vrbe, kestena i konifera. Propolisom (grčki: pro - ispred i polis - gr ... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Propolis | procitan: 1230 | dodao: nasepcele | Date: 2015-03-19 | KOMENTARI (0)

Perga

Perga je fermetirani polen, tj. proizvod koji nastaje tako, što pčele polen koji sakupljaju sa cvetova biljaka unose u košnicu, prerađuju ga dodajući mu produkte lučenjem svojih žlezda. Praktično, pčele polen koji unose u košnicu natapaju sekretima koje luče iz svojih žlezda, smeštaju ga u ćelije saća i zalivaju ga odozgo medom. U procesu fermentacije, tako obrađeni polen od strane pčela, postaje bogatiji brojnim aminokiselinama, fermentima, raznim kvascima, bakterijama, mlečnom kiselinom i dr. Tako prerađeni polen pčele smeštaju u ćelije saća (do oko 2/3 ćelija), a ostali deo iznad perge u ćeliji je ispunjen medom. Pčele pri preradi polena koriste preko 200 mi ... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Perga | procitan: 1816 | dodao: nasepcele | Date: 2015-03-19 | KOMENTARI (0)

Pčelinji vosak

Vosak je proizvod pčela, a istovremeno i reprodukcioni materijal u pčelarstvu. To je proizvod mladih pčela koje ga luče iz svojih voštanih žlezda. Uslov za lučenje voska je toplo vreme i dobar unos kako nektara tako i cvetnog praha.

Što se tiče reprodukcionog materijala, vosak se u pčelarstvu koristi u obliku satnih osnova. Naše tržiste ima veću tražnju od ... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Vosak | procitan: 1293 | dodao: nasepcele | Date: 2015-03-19 | KOMENTARI (0)

To je košnica kod koje su svi nastavci jednaki, bilo da se koriste kao plodišni ili medišni. Obično je sa 10 ili 12 ramova. Nastavci su visine od 155mm do 200mm. Plodište je u dva tela. Za sprečavanje rojenja, zamenu saća, umeće se ceo nastavak satnih osnova ili praznog saća između. 

U odnosu na LR košnicu, Fararova ima pogodnost plićeg n ... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Kosnice | procitan: 1514 | dodao: nasepcele | Date: 2015-02-08 | KOMENTARI (0)

Nukleusi su idealne male košnice za sve koji se počinju baviti pčelarstvom ili za pčelare koji u pčelinjaku drže rezervna društva iz bilo kojeg razloga. To je svakako premalo zastupljena košnica u našim pčelinjacima.

To su male košnice, veličine od 4-7 okvira. Nukleusi inače u pčelarstvu služe za uzgoj, sparivanje, testiranje i čuvanje rezervn ... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Kosnice | procitan: 1434 | dodao: nasepcele | Date: 2015-02-08 | KOMENTARI (0)

Kao ni ostala živa bića tako ni pčele u svom životu odnosno radu i razvoju nisu poštedjene, pored bolesti, i parazita, ni mnoštva razlicitih neprijatelja koji im mogu naneti i nanose manje ili veće štete. Napadi na pčele odnosno pčelinja društva dešavaju se na razlicite načine i to nekada kao redovna pojava a najcešce kao povremena neprijatnost. Istina, mnogo toga je zavisno od preventive koju pčelar treba da obavi, ali ni to nije nekad najsigurnije, odnosno u svim situacijama nije moguce predvidjeti i primeniti. Medju neprijateljima pčela nalaze se predstavnici raznih životinjskih vrsta. Neki od njih ugrožavaju saće i larve, neki uzimaju med, neki napadaju pčele, neki košnice i ramove u njima a neki i jedno i drugo.
... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Bolesti pcele | procitan: 1486 | dodao: nasepcele | Date: 2015-02-08 | KOMENTARI (1)

Nozemoza (takođe: nozematoza, nozema) je oboljenje pčela, izazvana mikrosporidijom nozemom (Nosema apis), koja napada epitelne ćelije zida srednjeg creva matice, radilica i trutova, dovodeći do poremećaja u varenju i apsorpciji hrane. Parazit opstaje tokom cele godine u zaraženom društvu, a maksimalan broj dostiže u proleće, kada je u toku intenzivno odgajanje pčelinjeg legla.

... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Bolesti pcele | procitan: 2095 | dodao: nasepcele | Date: 2015-02-08 | KOMENTARI (0)

Heljda se gajila u Kini još pre hiljadu godina. U četrnaestom veku preneli su je mongolski osvajači u Evropu. U Rusiji je veoma zastupljena u setvi tako da čini preko 90% svetskih površina pod heljdom. (prof.dr. D. Glamočlija, Posebno ratarstvo 2004.).

Iako zvanična statistika ne beleži podatke, istraživači su ustanovili da se krajem dvadesetog veka površina u svetu pod heljdom udvostručila sa milion na dva miliona he ... CEO TEKST »

KATEGORIJA: Medonosne biljke | procitan: 2346 | dodao: vrelo | Date: 2015-01-26 | KOMENTARI (0)

1 2 3 4 »